Ośrodek szkolenia


Szkolenia specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje, w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy na odpowiednich kursach i kursokonferencjach,
prowadzone przez Ośrodek Szkolenia przy Zarządzie Oddziału.


Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleń i kursów!

O F E R T A   S Z K O L E N I O W A


 1. Kurs specjalistyczny dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV.
 2. Kurs specjalistyczny dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.
 3. Kurs cieśli szybowych.
 4. Kurs maszynistów lokomotyw pod ziemią kolejek podwieszanych szynowych i linowych.
 5. Kurs górnika.
 6. Kurs elektryka.
 7. Kurs rewidenta urządzeń i systemów łączności bezpieczeństwa i alarmowania.
 8. Kurs rewidentów urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej.
 9. Kurs specjalistyczny dla operatora samojezdnych maszyn przodkowych – wozów wiertniczych.
 10. Kurs specjalistyczny dla operatora samojezdnych maszyn przodkowych – ładowarek samojezdnych.
 11. Kurs obsługi wciągników łańcuchowych i ciągników samojezdnych.
 12. Kurs metaniarzy i pomiarowców wentylacji.
 13. Kurs dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego.
 14. Kurs wiertaczy dołowych.
 15. Kurs obsługi ładowarek zgarniakowych.
 16. kurs metaniarzy - pomiarowców.
 17. Kurs obsługi zajezdni lokomotyw akumulatorowych w zakresie ładowania i wymiany baterii akumulatorowych oraz bieżącej kontroli lokomotyw.
 18. Kurs wykonywania torkretu i obsługi urządzeń do torkretowania.
 19. Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
 20. Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych.
 21. Kurs sanitariuszy.
 22. Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 23. Szkolenie osób kierujących pracownikami w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 24. Szkolenie w zakresie bhp dla spawaczy wykonujących prace spawalnicze pod ziemią.
 25. Wszelkiego rodzaju szkolenia okresowe bhp.
 26. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla  zakładów i instytucji.

Na życzenie zleceniodawcy nasz Ośrodek może opracować program i zorganizować szkolenie o każdej innej tematyce.

 

 Rybnik 2015

 

 

Check PageRank