Cele i struktura 2011-2015Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SITG w dniu 07.11.2008r

 

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników. 
  Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.


Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Komisjach Problemowych oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forum dyskusyjnych.


Całością prac kieruje Zarząd, oraz wyłonione z jego grona Prezydium.


XXVI Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 r. Uczestniczyło w nim 73 delegatów (na 94 wybranych) z 24 kół zakładowych. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowe władze:

 

Prezydium Zarządu Oddziału

 1. Prezes - Piotr Chmiel
 2. Wiceprezes - Adolf Sosna
 3. Wiceprezes - Wojciech Kłosok
 4. Wiceprezes - Rudolf Marek
 5. Wiceprezes - Łucjan Kurcok
 6. Sekretarz - Halina Nosal
 7. Skarbnik - Teresa Bulenda
 8. Członek - Edward Kołeczko
 9. Członek - Ryszard Fuchs
 10. Członek - Cyprian Antosz

 

Ponadto do Zarządu Oddziału wybrani zostali

 1. Członek - Leon Topol
 2. Członek - Jerzy Majchrzak
 3. Członek - Janusz Czernik

 

 

 

 

W skład Zarządu Oddziału zgodnie ze Statutem wchodzą również

Prezesi Kół Zakładowych i Kół Seniora a mianowicie:

 

L.p.

Koła Zakładowe

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

1

„Rydułtowy-Anna” Ruch I
ul. Leona 2
44-280 Rydułtowy

Kol.
Aleksander Chowaniec

Kol.
Magdalena Sobala

Kol.
Grażyna Piechulek

2

„Rydułtowy-Anna” Ruch II
ul. Ks. P. Skwary 21
44-370 Pszów

Kol.
Jerzy Grycman

Kol.
Piotr Molitor

Kol.
Kazimierz Miguła

3

„Marcel”
ul. Korfantego 52
44-310 Radlin

Kol.
Adam Robakowski

Kol.
Damian Tomiczek

Kol.
Adam Ledwoń

4

„Chwałowice”
ul. 1-Maja 26
44-206 Rybnik

Kol.
Marek Budziński

Kol.
Bogdan Grajner

Kol.
Janina Janik

5

„Jankowice”
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik

Kol.
Czesław Mazurek

Kol.
Andrzej Sączek

Kol.
Jerzy Ficek

6

„Jas-Mos”
ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Mieczysław Lubryka

Kol.
Tomasz Chiliński

Kol.
Maria Kocik

7

„Zofiówka”
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Czesław Kubaczka

Kol.
Jacek Dembowy

Kol.
Katarzyna Wardas

8

„Borynia”
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Józef Pawlinów

Kol.
Arkadiusz Żydek

Kol.
Teresa Guzy

9

„Pniówek”
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice

Kol.
Krzysztof Zabój

Kol.
Roman Wenglorz

Kol.
Krzysztof Filipowicz

10

„ Krupiński”
ul. Piaskowa 35
43-267 Suszec

Kol.
Andrzej Palarczyk

Kol.
Sergiusz Kucharski

Kol.
Urszula Kajstura

11

PST „Transgór” S.A.
ul. Jankowicka 9
44-200 Rybnik

Kol.
Antoni Mainczyk

Kol.
Bogdan Pytlik

Kol.
Bronisław Jendrośka

12

Rybnicki Zakład Robót Górniczych
ul.Wiejska 7
44-201 Rybnik

Kol.
Wiesław Grzybowski

Kol.
Marek Szebesta

Kol.
Wiesława Polak

13

OUG Rybnik
ul. B. Chrobrego 8
44-200 Rybnik

Kol.
Norbert Gzuk

Kol.
Tomasz Zychma

Kol.
Mariusz Napiórkowski

14

JZR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Zbigniew Brudny

Kol.
Tomasz Wysocki

Kol.
Janusz Groszyk

15

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
44-335 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Jerzy Berger

Kol.
Adrian Sobik

Kol.
Adrian Parol

16

JSW S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Augustyn Holeksa

Kol.
Rafał Dobrzyński

Kol.
Renata Dziwoki

17

Elektrociepłownie
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Kol.
Jan Janowski

Kol.
Jakub Piotrowski

Kol.
Leszek Kukułka

18

Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Tomasz Gawlik

Kol.
Jan Stankiewicz

Kol.
Beata Porębska

19

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp z o.o.
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Beata Grabowska-Bujna

Kol.
Aleksandra Harasymiuk

Kol.
Jadwiga Termin

20

AZIS Mining Service Sp. z o.o.
Oś. 1-Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.

Kol.
Marian Lasek

Kol.
Stanisław Wycisk

Kol.
Daniel Grodoń

21

PROREM Sp. z o.o.
ul. Energetyków 7
44-330 Jastrzębie Zdrój

Kol.
Grzegorz Gruszka

Kol.
Franciszek Jurczyga

Kol.
Krystyna Kiermaszek

22

ZOK II Rybnik Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 26
44-200 Rybnik

Kol.
Grzegorz Marks

Kol.
Ewa Olkowska

Kol.
Ireneusz Graniczny

23

„Budryk”
ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice

Kol.
Mirosław Kwiatkowski

Kol.
Urszula Dziki

Kol.
Franciszek Szymura

 

Koła Seniorów

 

24

Koło Seniorów
przy b. KWK „1-Maja”

Kol.
Eugeniusz Skorupa

Kol.
Marian Plewnia

Kol.
Andrzej Cichy

25

Koło Seniorów
przy b. KWK „Ignacy”

Kol.
Stanisław Wypior

Kol.
Joachim Rduch

Kol.
Ryszard Woźniak

26

Koło Seniorów
przy Zarządzie Oddziału SITG

Kol.
Edmund Korzuch

Kol.
Roman Pustołka

Kol.
Janusz Beciuk

27

Koło Seniorów
ELROW

Kol.
Urszula Konpoka

Kol.
Małgorzata Michalczyk

28

Koło Seniorów
PRG Jastrzębie

Kol.
Stnisław Kondziołka

Kol.
Henryk Gociek

Kol.
Krystyna Dąbrowska-MacewiczKomisja Rewizyjna Zarządu Oddziału w składzie:

 • Kol. Urszula Kajstura - Przewodnicząca
 • Kol. Teresa Guzy - Z-ca Przewodniczącej
 • Kol. Jerzy Majer - członek
 • Kol. Maria Klocek - członek


Delegatami na Zjazd SITG wybrani zostali:

 • Kol. Adolf Sosna – Członek Honorowy
 • Kol. Piotr Chmiel
 • Kol. Wojciech Kłosok
 • Kol. Rudolf Marek
 • Kol. Urszula Kajstura
 • Kol. Teresa Bulenda
 • Kol. Halina Nosal
 • Kol. Ryszard Fuchs
 • Kol. Wiesław Grzybowski
 • Kol. Mirosław Kwiatkowski
 • Kol. Rafał Dobrzyński
 • Kol. Stanisław Wypior
 • Kol. Cyprian Antosz


a ich zastępcami:

 • Kol. Norbert Gzuk
 • Kol. Andrzej Badaj
 • Kol. Teresa Guzy
 • Kol. Leon AdamczykODDZIAŁ RYBNIK

Rybnicki Oddział SITG skupia 4092 członków (w tym 959 seniorów) i jest największym liczebnie Oddziałem Stowarzyszenia. Stanowią go:

 • 24 Koła Zakładowe
 • 3 Koła Seniorów
 • 13 Klubów Seniora
 • 8 Komisji Problemowych

 

L.p.

Nazwa Koła Zakładowego

Ogólna liczba członków

2007

2008

2009

2010

1

Rydułtowy

113

130

184

209

2

Anna

234

238

227

279

3

Marcel

289

331

349

354

4

Chwałowice

424

408

388

390

5

Jankowice

207

184

259

248

6

Jas-Mos

452

440

422

396

7

Borynia

403

424

395

419

8

Zofiówka

324

344

372

375

9

Pniówek

416

470

473

435

10

Krupiński

178

164

173

165

11

Transgór

22

18

18

18

12

RZRG

123

113

79

133

13

PRG Jastrzębie

17

42

42

45

14

JSW S.A.

76

78

77

83

15

OUG Rybnik

31

36

39

41

16

JZR Sp. z o.o.

57

53

52

65

17

ZOK Jastrzębie

59

53

66

66

18

SEJ

105

120

111

112

19

JSK

21

23

24

21

20

Elektrociepłownie Rybnik

48

46

41

39

21

AZIS

19

17

15

25

22

Prorem

17

16

13

12

23

ZOK II

-

-

-

12

 

Nazwa Koła Seniorów

 

1

1-Maja – seniorzy

87

91

87

80

2

Ignacy – seniorzy

38

31

41

44

3

Seniorów przy Zarządzie Oddziału

-

20

28

26

RAZEM:

3760

3890

3975

4092
Komisje Problemowe

 1. Komisja Techniki

  Kol. Antoni Jakubów przewodniczący
  Kol. Jerzy Majer z-ca przewodniczącego

 2. Komisja Mierniczo-Geologiczna, Budownictwa i Ochrony Środowiska

  Kol. Ryszard Fuchs przewodniczący
  Kol. Jerzy Majchrzak z-ca przewodniczącego
  Kol. Wiesław Kopiec z-ca przewodniczącego

 3. Komisja Krótkofalowców

  Kol. Henryk Ratajczak przewodniczący
  Kol. Romuald Duda z-ca przewodniczącego

 4. Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych

  Kol. Stanisław Dzierżęga przewodniczący
  Kol. Janina Janik z-ca przewodniczącego

 5. Komisja Seniorów

  Kol. Wacław Zając przewodniczący
  Kol. Aleksander Żabicki z-ca przewodniczącego

 6. Komisja Turystyki i Rekreacji

  Kol. Marek Przystasz przewodniczący
  Kol. Damian Szramowski z-ca przewodniczącego

 7. Komisja Przeróbki Węgla

  Kol. Stanisław Ziomber przewodniczący
  Kol. Grzegorz Gruszka z-ca przewodniczącego

 8. Komisja Młodej Kadry

  Kol. Marcin Wojciechowski przewodniczący
  Kol. Rafał Dobrzyński z-ca przewodniczącego

 

 

 

Check PageRank